חיפוש מתקדם  
    אודות    
אודות בארי 
בתי ספר 
צוות תכנית בארי 
מנחי תכנית בארי 
תכנית עמדה 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

NEW: Be'eri video newsletter Shavuot 5776

 

Beeri newsletter Rosh Hashana 5776

Min Habe'erot

Be'eri-Scouts Partnership

Be'eri School for Teacher Education

Beeri newsletter Pesach 5775

Beeri newsletter Rosh Hashana 5775

Beeri newsletter Pesach 5774

Be'eri newsletter Rosh Hashana 5774

Be'eri newsletter Pesach 5773 

Be'eri newsletter Rosh Hashana 5773

Be'eri newsletter Pesach 5772

Be'eri newsletter Rosh Hashana 5772

Click here or on the image above to learn more about Be'eri

Learn more about recent Be'eri initiatives and activities