חיפוש מתקדם  
    מרכז משאבים   שיעורי ירושלים לחטיבה העליונה  
מתוכנית הלימודים 
חינוך יהודי חווייתי 
שיעורי ירושלים לחטיבה העליונה 
שיעורי ירושלים לחטיבת הביניים 
יהודי VOD  
בין השמשות 
שיעורי שמיטה 
מדריכים למורה 
אוסף שיעורי חינוך 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 ירושלים חטע מבוא
מחלון הרכבת הקלה - מבוא


 ירושלים לחטע שיעור ראשון
הפסיפס הירושלמי


 ירושלים לחטע שיעור שני
ירושלים או תל אביב?


 ירושלים לחטע שיעור שלישי
כיכר השבת


 ירושלים לחטע שיעור רביעי
דו קיום בעיר מעורבת


 ירושלים לחטע שיעור חמישי
השוק והכיכר


 ירושלים לחטע סיור לימודי
סיור לימודי