חיפוש מתקדם  
    חדשות   חדשות בארי  
חינוך והגות 
חדשות בארי 
על פי הבאר 
בארי בחדשות 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 אסופת "בין השמשות" מכילה מאמרים ויצירות פרי עטם של אנשי
תכנית "בארי", תכנית המבקשת להעצים את החינוך היהודי-ישראלי
במדינת ישראל. אנשי תכנית "בארי" מצויים "בין השמשות", בין שמש הדעת לשמש החינוך. אלו שתי מחויבויות ובמתח שמתקיים ביניהן הם יוצרים, מלמדים ומנחים. אסופה זו מבטאת במידה רבה את המקום הלימינלי המיוחד הזה. נוכל למצוא בה מאמרים המבקשים לתאר מהו חינוך לתרבות יהודית-ישראלית, מאמרים המבקשים לזקק את המסר התרבותי-חינוכי במשנותיהם של ביאליק ושל א"ד גורדון ומאמר הבוחן את חוויית "מות האב" בהקשר של המסירה התרבותית. כן נוכל למצוא בה יצירות מדרשיות על האגדות התלמודיות על ר' אליעזר ור' יהושע, ושירים שיש בהם מימד מדרשי אישי ורגשי. כל אלו מהווים הצצה לעולמם הרוחני של אנשי תכנית "בארי", שקולם נשמע
בדרך כלל בעיקר בשדה החינוך וההוראה. אנו מקווים שאסופה זו
תשמש מקור השראה ועניין לכל השותפים בעשייה החינוכית בתחום התרבות היהודית-ישראלית ופתח לאסופות נוספות לעתיד לבוא.